Environmental Ship Index

Havenbedrijf gaat in 2011 en 2012 in ieder geval de 25 schoonste zeeschepen die in de haven van Rotterdam zijn gearriveerd, belonen met een korting op het havengeld. Vorig jaar introduceerde de World Port Climate Initiative – onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbors – de Environmental Ship Index (ESI) in Londen. Havenbedrijf Rotterdam – mede-initiatiefnemer van deze index – werkt met deze nieuwe internationale maatstaf voor uitstoot naar de lucht van schepen. Het
beloont op basis daarvan schepen die beter presteren dan de wettelijke norm.

Bron: Port of Rotterdam, 09-09-2011;