Er komen ruim 200 camera’s in Rotterdamse haven

Op dinsdag 16 oktober heeft het Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst gesloten met Securitas Technology voor de plaatsing van camera’s in het haven- en industriegebied. Het gaat vooralsnog om het plaatsen van 227 camera’s en een investering van zo’n 3 miljoen euro. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met nog eens 150 camera’s. 

Camera installatie Coloradoweg. Foto, Danny Cornelissen

Het contract is een gevolg van het convenant ‘Cameratoezicht Haven Rotterdam’ dat op 13 juni werd gesloten door de Douane, Politie, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voor de aanleg van een gezamenlijke camera-infrastructuur. De eerste 25 camera’s worden nog dit jaar geïnstalleerd op Maasvlakte 2.

“De plaatsing past in het beleid van het Havenbedrijf om de haven beter te beveiligen.  Cameratoezicht draagt bij aan een veilig bedrijvengebied en verbetert het ondernemersklimaat in de haven. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak in dit verband meer effect sorteert dan een individuele benadering”, aldus COO Ronald Paul, die namens het Havenbedrijf het contract ondertekende.

De overeenkomst met Securitas heeft niet alleen betrekking op de plaatsing van de camera’s, maar ook om de behuizing ervan, de masten, de aansluiting van de camera op het glasfibernet en op het stroomnet, het transport van de camerabeelden door het glasfibernetwerk, de levering van hardware en software voor de verwerking van camerabeelden, de opvolging van alarmmeldingen en de opslag van camerabeelden.

 

Ronald Paul en John Heins sluiten voor de camera van RoyBorghouts een contract over cameratoezicht in de haven.