Erasmus Center sponsor van Youngship

  • binnenland

YoungShip Rotterdam verwelkomt het Erasmus Center for Maritime Economics and Logistics als sponsor. Op 8 oktober jongstleden tekenden het Eramus Center for Maritime Economics and Logistics (MEL) en YoungShip Rotterdam (YSR) een sponsorovereenkomst op de campus van de universiteit in Rotterdam. Onderdeel van de overeenkomst is dat alle MEL studenten een lidmaatschap krijgen bij de Rotterdamse tak van de internationale netwerkorganisatie voor jonge maritieme professionals en studenten. Dit biedt de studenten de mogelijkheid om kennis te maken met mensen uit de maritieme sector in en om Rotterdam.

MEL en YSR zullen nauw samenwerken bij het organiseren van seminars en netwerkbijeenkomsten die bijdragen aan het klaarstomen van de volgende generatie maritieme professionals. De meeste studenten van het MEL MSc programma hebben een internationale achtergrond, dit studiejaar zijn er bijvoorbeeld 17 nationaliteiten onder de 35 deelnemers. Het ledenbestand van YSR is ook zeer internationaal met leden van over de hele wereld. “Therefore is was obvious that we should combine forces, and not only provide social activities, but also work together on knowledge sharing and enhancement.” aldus Frederic Løvenskiold, bestuurslid van YSR Rottedam.

Sinds de oprichting in Bergen (2004) is YoungShip uitgegroeid tot een wijdverspreid netwerk van maritieme professionals. Op dit moment heeft YoungShip wereldwijd meer dan 2.500 leden verdeeld over 16 maritieme clusters. De Rotterdamse tak is eind 2014 opgericht en blijkt een uitstekend platform waar gelijkgestemde maritieme professionals en studenten elkaar ontmoeten. Een breed scala aan nationaliteiten vindt maandelijks hun weg naar de netwerkbijeenkomsten.

Meer… www.youngship.com/rotterdam

Related news

List of related news articles