TenneT partners met EIB. Foto T. Smit, EIB

Europese Investeringsbank financiert hoogspanningsverbinding van TenneT

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van 250 miljoen euro getekend met TenneT Holding. De financiering gaat gebruikt worden voor de aanleg van een 43 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dit is voor het westelijke deel van het “Zuidwest 380 kV” project van TenneT. Het gaat om een 380 kV verbinding (in combinatie met een 150 kV verbinding voor een deel van de route) van het hoogspanningsstation in Borssele tot aan een nieuw station in Rilland. De totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar 1,8 miljard euro.

TenneT partners met EIB. Foto T. Smit, EIB
TenneT partners met EIB. Foto T. Smit, EIB
TenneT partners met Europese Investeringsbank. Foto T. Smit, EIB

Otto Jager, CFO van TenneT: “De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat. Het is ook een immense taak voor transmissienetbeheerders. Dit project in het zuidwesten van Nederland zal bijdragen aan het behoud van ons sterke trackrecord wat betreft de beschikbaarheid van onze elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd faciliteert deze verbinding de integratie van duurzame offshore windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”

Dit project gaat zorgen voor het transport van de snelgroeiende hoeveelheden aan offshore-windenergie naar gebruikers in Nederland en daarbuiten. Op die manier steunt het Zuidwest 380 kV-project ook de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten.

Een van de voornaamste redenen van de uitbreiding is de aanhoudende groei in het opwekken van windenergie voor de Nederlandse Zuidwestkust, als deel van de 1,4 GW grote Borssele windparkzone. De nieuwe verbinding voorkomt overbelasting en congestie van het hoogspanningsnet als de windparken eenmaal aangesloten zijn, en vergemakkelijkt de verdere distributie van groene stroom.

EIB-vicepresident Andrew McDowell: “Voor de ambitieuze doelen die Nederland zich heeft gesteld op het gebied van de productie van groene stroom zijn meer investeringen in het transmissienetwerk nodig. Daarom staat de EIB, als klimaatbank van de EU, volledig achter dit project.”

Met deze operatie stijgt de totale steun van de EIB aan TenneT over de jaren naar 1,8 miljard euro. De EIB gaf leningen voor onder meer de modernisering en uitbreiding van TenneT’s elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland als ook voor interconnectoren. De transactie van vandaag onderstreept eens te meer de sterke relatie tussen de EIB en TenneT.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit iets meer dan 5 procent van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU, zoals duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid, alsmede klimaatdoelen. De EIB maakte in het afgelopen jaar bijna EUR 2,5 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, onder meer voor de zorg, het MKB en energie-efficiëntieprojecten.

TenneT is een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder (Transmission System Operator (TSO)) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening voor de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,2 miljard euro en een totale activawaarde van 22 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale onshore en offshore elektriciteitsnetten. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energietransitie. TenneT spant zich in om aan de behoeften van de samenleving te voldoen door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.