EVO en Clean Shipping Project officieel partners

Verladers en Zweeds milieu initiatief willen innovatie in scheepvaart stimuleren

EVO en Clean Shipping Project hebben een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Nederlandse vereniging van verladers steunt het Clean Shipping Project met name om het gebruik van de Clean Shipping Index bij verladers te stimuleren. Deze index helpt verladers immers de milieugevolgen van het vervoer van hun producten over zee inzichtelijk te maken en stimuleert rederijen sneller te investeren in schonere schepen.

Nuttig instrument
Volgens EVO is het van belang dat zeeverladers een instrument in handen krijgen om hun duurzaamheidsprestaties mee te benoemen en te verbeteren. De Clean Shipping Index is daar een goed middel voor. De index classificeert individuele schepen naar zwaveluitstoot, CO2 uitstoot, stikstofoxides, het gebruik van chemicaliën en afvalmanagement. Hiermee kunnen verladers makkelijk de milieugevolgen van het vervoer van hun producten over zee inzichtelijk maken. Dit is belangrijk voor steeds meer verladers om aan te tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verduurzamen zeescheepvaart
De verladers in het Clean Shipping Netwerk wenden gezamenlijk hun koopkracht aan om de zeescheepvaart te verduurzamen. Doordat verladers aan de hand van de index kiezen voor het vervoer van goederen in een relatief schoon schip neemt de vraag naar schone en milieu efficiëntere schepen toe. Hierdoor vergroten scheepseigenaren versneld het aanbod aan schone schepen versneld en nemen ze vervuilende schepen sneller uit de vaart.

Noodzaak
Volgens EVO is verduurzaming van de zeescheepvaart nodig. Negentig procent van de verhandelde goederen wereldwijd worden verscheept over zee. Ook al is het vervoer van goederen over zee nog steeds de meest efficiënte transportmodaliteit, toch kan de sector nog verbeteren. Ook dringen overheden aan op een vermindering van de CO2 uitstoot door de zeescheepvaart, desnoods met kostbare dwingende maatregelen. De sector doet er goed aan dit voor te zijn door nu al te investeren in nieuwe, schonere schepen. De Clean Shipping Index loopt vooruit op regelgeving en kan het vliegwiel zijn voor innovatie in de maritieme sector.