EVO en Fenedex worden evofenedex

Vanaf 1 januari 2017 gaan de verenigingen Fenedex en EVO samen verder als de vereniging evofenedex. Dit hebben de hoogste organen van beide verenigingen op 7 december besloten. Hiermee is de laatste fase in het fusieproces voltooid. EVO en Fenedex hebben al eerder besloten om in één werkmaatschappij samen te werken.

In de tweede helft van januari maakt evofenedex het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl bekend. Rond die tijd valt bij evofenedex-leden ook het vernieuwde verenigingsblad evofenedex magazine op de mat.