EVO verwelkomt versoepeling Europees voorstel zwavelemissie zeeschepen

Maatregelen nog altijd pijnlijk voor zeeverladers
Verladersorganisatie EVO verwelkomt de versoepeling van de Europese zwavelrichtlijn die de schadelijke uitstoot door zeeschepen moet voorkomen. Gistermiddag bereikten de Transportraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie daarover een compromis. Volgens de verladersorganisatie is met het compromis voorkomen dat goederenvervoer over zee vanuit het Midden- en Verre Oosten naar Europa per se veel duurder wordt. Dit is een belangrijk winstpunt. Een andere wens die EVO in vervulling zag gaan is dat ook de Europese ministers, het EP en de Commissie willen voorkomen dat de maatregel ertoe leidt dat vervoersstromen zich verplaatsen naar de weg. EVO wil dat de Nederlandse overheid zich, binnen de ruimte die de EU nu biedt, scheepseigenaren een duwtje in de rug geeft om een verschoningsslag te maken.

Lichter regiem Zuid-Europa
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het maximum van 0,1 procent zwavelhoudende brandstoffen per 2015 op alle Europese wateren zou gelden. Dit zwaarste regiem wordt nu alleen van toepassing op Het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee. Op de Zuid-Europese Zeeën gaat een maximum van 0,5 procent gelden. Voor verladers die per zee goederen af- en aanvoeren van en naar het Midden-Oosten en Azië is dit belangrijk, omdat ze dankzij dit onderdeel van het compromis een betaalbaar alternatief in Europa houden. Laagzwavelhoudende brandstof is immers 30 procent duurder.

Compensatie via nationale overheden
Het akkoord biedt ook extra ruimte voor nationale overheden om het eigen bedrijfsleven te steunen bij het naleven van de maatregel. De strikte staatssteunregels van Brussel worden nu ruimer geïnterpreteerd om subsidies op zwavelfilters voor zeeschepen mogelijk te maken. EVO heeft hier ook voor gepleit. Het is volgens de verladersorganisatie nu zaak dat ook de Nederlandse overheid scheepseigenaren een duwtje in de rug geeft om deze verschoningsslag makkelijker te kunnen maken, zoals zij ook doet bij wegvervoerders.

Behoud vrachtvolume voor zeescheepvaart
Scheepseigenaren en sommige verladers vrezen dat de kostenstijging van de zeescheepvaart veroorzaakt door deze maatregel leidt tot een overheveling van transportopdrachten van het water naar de weg. Om dit neveneffect te voorkomen heeft de Europese Commissie van de Raad en het Europees Parlement de opdracht gekregen na invoering van de maatregel de transportstromen nauwlettend te volgen en daar maatregelen te nemen als blijkt dat er een leegloop plaatsvindt van zeevervoer naar de weg. Ook dit punt is door EVO bepleit.

Indien het Europees Parlement instemt met het akkoord, vermoedelijk in juli, zal de 0,1 procent zwavelnorm al per 1 januari 2015 van kracht worden.

Meer… EVO