Extra budget voor de Twentekanalen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, stelt 72 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van 14 kilometer damwanden van de Twentekanalen.

Foto: Port of Twente

Daarmee worden naast het eerder geplande baggerwerk voor verruiming van het kanaal, straks ook de damwanden van de Twentekanalen vervangen in plaats van gerenoveerd. De totale projectbegroting bedraagt hiermee 180 miljoen euro.

Vervanging damwanden Twentekanalen noodzakelijk

Het overgrote deel van de damwanden heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Er is op korte termijn vervanging noodzakelijk om de veiligheid (scheepvaart, recreatie en stabiliteit secundaire keringen) te waarborgen. Een onafhankelijke second opinion van Deltares onderschrijft deze conclusie.

Met het besluit van de minister kan de scope van het project worden uitgewerkt en zal medio 2019 de aanbesteding plaatsvinden. De planning is dat het project in de zomer van 2020 wordt gegund.

900 minder vrachtwagens per dag

Port of Twente laat weten opgelucht te zijn dat minister Cora van Nieuwenhuizen extra geld heeft gevonden om het laatste stuk van de Twentekanalen te verruimen. Straks kunnen schepen van 110 meter lengte met een diepgang van 2.80 meter naar Twente varen. Dat scheelt per scheepsreis gemiddeld 700 ton of 54 TEU, wat gelijk staat aan 25 en 36 vrachtwagenladingen. Het vervoer over water wordt daarmee aantrekkelijker wat in de toekomst zorgt voor 900 vrachtwagens minder op de weg per dag.

Fase 2 project Verruimen Twentekanalen

De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2,80 meter. Daarmee wordt de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.