Extra controles gebruik dampretourleiding in haven Rotterdam

Met ingang van 1 oktober 2013 gaat het Havenbedrijf Rotterdam intensief controleren op het gebruik van een dampretourleiding bij de boord-boord overslag van zware stookolie door de binnenvaart. Door een aanpassing van de Europese regelgeving is zware stookolie sinds 1 januari in het ADN – ‘regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen over water’ – opgenomen als ‘schadelijke of gevaarlijke stof’ en moet dus ‘gesloten’ worden vervoerd. Daardoor is het verboden om stookolie boord-boord over te slaan zonder het gebruik van een dampretourleiding. Deze maatregel voorkomt dat bemanning en omgeving worden blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke dampen die vrijkomen bij boord-boord overslag.

De extra controles passen in het beleid van het Havenbedrijf om stankoverlast voor bewoners en omringende bedrijven zo veel mogelijk te beperken. Het Havenbedrijf streeft ernaar om de duurzaamste in zijn soort te worden.

Meer…  Port of Rotterdam