Extra werkzaamheden Aalsmeerderbrug: 3-15 november beperkte doorvaart voor de scheepvaart

Het onderhoud aan de Aalsmeerderbrug is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving later afgerond dan gepland. De provincie wil de aangepaste planning graag onder uw aandacht brengen.

Tijdens de werkzaamheden aan de smalle brug heeft aannemer Ooms verborgen gebreken geconstateerd.
De kwaliteit van het staal van een aantal onderdelen van de smalle brug is slechter dan uit voorbereidend onderzoek was gebleken.
De aannemer herstelt de gebreken in oktober en november 2014. Het gaat onder meer om laswerkzaamheden aan de klep en de onderzijde van de brug.
De laswerkzaamheden kan de aannemer alleen uitvoeren met de klep van de brug in horizontale stand, waarbij vanaf pontons op het water gewerkt wordt. Dit betekent dat de vaarweg dan gestremd is.

Voor het wegverkeer blijft de stremming van de smalle brug van kracht. De smalle brug kan pas in gebruik genomen worden als alle werkzaamheden gereed zijn.

Planning
Van 11 oktober tot 23 oktober 2014 ligt het werk aan de Aalsmeerderbrug stil.
Van 24 oktober tot 15 november 2014 wordt het werk aan de brug voortgezet en afgemaakt.

Deze uitvoeringsperiode is in overleg met de diverse weg- en vaarwegbeheerders bepaald. Er is gekozen om de werkzaamheden eind oktober/november af te ronden om de recreatievaart zo min mogelijk te hinderen.

3-15 november doorvaart scheepvaart enkele malen per dag
Tussen 3 en 15 november 2014 geldt een beperkte doorvaart voor de scheepvaart.
De vaarweg is gestremd maar de aannemer maakt de vaarweg enkele malen per dag vrij om doorvaart te verlenen aan de scheepvaart.

Doorvaarttijden maandag tot en met vrijdag:
• 05.00 – 06.30 uur
• 12.00 – 12.30 uur
• 21.00 – 23.00 uur
• Op aanvraag voor 07.00 uur: 09.00 – 9.30 uur
Op zaterdagen gelden de reguliere bedieningstijden voor de Aalsmeerderbrug tussen 06.00-19.00 uur.
Op zondagen wordt de brug niet bediend.

Informatie
Voor meer informatie over het onderhoud aan de Aalsmeerderbrug kunt u terecht op de website van de provincie Noord-Holland.