Falck bouwt eerste LNG oefenlocatie in Rotterdamse Haven

FalckLNGhavenRotterdam

Eerste realistische oefenomgeving in Noordwest Europa in september operationeel
Falck, gespecialiseerd in advisering en trainingen op het gebied van het bestrijden van calamiteiten en ongelukken in de industriële en publieke sector, is begonnen met de bouw van een oefenlocatie voor de bestrijding van calamiteiten met Liquefied Natural Gas (LNG, vloeibaar aardgas). Het Havenbedrijf Rotterdam en de gezamenlijke brandweer in het havengebied zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de oefenlocatie. Brandweerkorpsen, medewerkers en bedrijfshulpverleners in de (petro)chemische industrie, weg- en watertransportsector en bij op- en overslagbedrijven, kunnen vanaf september 2014 in een realistische omgeving oefenen en trainen in het bestrijden van incidenten met LNG.

Opkomst LNG
LNG is op weg om dé brandstof te worden voor wegtransport en scheepvaart. Het past in het Europese beleid voor schonere brandstof. Het is niet alleen schoner maar ook goedkoper dan diesel. De investeringen in de productie, opslag en het vervoer van LNG nemen in Nederland fors toe. Deze ‘groene groei’-ontwikkeling is van strategisch belang voor Nederland. Voorwaarde daarbij is dat de veiligheid rondom LNG wordt geborgd. Daarom zet Falck haar kennis (in nauwe samenwerking met Falck RPI uit Engeland) en samenwerkingsnetwerk actief in. Het resultaat daarvan is de bouw van deze LNG-oefenlocatie. De eerste in Nederland. Primagaz is verantwoordelijk voor de eerste levering van LNG ten behoeve van de Falck-oefenlocatie.

Calamiteitenbestrijding LNG
Aardgas wordt vanuit gasvelden getransporteerd naar LNG-fabrieken aan land (zogenaamde liquefaction terminals). Daar wordt er LNG van gemaakt en vervolgens bij extreem lage temperaturen (-162˚ C) getransporteerd naar opslagterminals (regasification terminals) voor verdere distributie naar de klanten. LNG is reuk- en kleurloos, niet giftig en niet bijtend. De gevaren liggen vooral op het gebied van ontvlambaarheid na verdamping in gasvorm, bevriezing en verstikking. De training die Falck heeft ontwikkeld, bereidt hulpverleners voor op het handelen en bestrijden van LNG-lekkages op land of water. Wat gebeurt er als de gasdamp ontvlamt? Wat gebeurt er als LNG met water wordt geblust? Wat doet de extreem lage temperatuur met de persoonlijke bescherming? Hoe bestrijd je een LNG brand. Vanaf september dit jaar kunnen hulpverleners deze omstandigheden in een realistische omgeving ervaren. Deze maand zullen de eerste testen op de oefenlocatie plaatsvinden.

Opening door burgemeester Aboutaleb
Het oefenterrein is een uitbreiding van de bestaande Falck-oefenlocatie aan de Beerweg 101 op de Maasvlakte in Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiervoor speciaal grond beschikbaar gesteld. In een veilige omgeving. De officiële opening in september wordt verricht door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Meer… Falck