Forse uitbreiding Seacontractors met 6 werkschepen

Seacontractors heeft haar positie als maritieme dienstverlener fors uitgebreid met een overname van de activiteiten van zes werkschepen. De B-klasse schepen maken deel uit van een over te nemen bedrijfsonderdeel van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. De acquisitie betreft de schepen Smit Bison, Smit Buffalo, Smit Bronco, Smit Barracuda, Smit Beluga en Smit Bulldog. Met deze toevoeging aan de bestaande vloot en crew van Seacontractors ontstaat een wereldwijd leidende dienstverlener met meer dan 20 multipurpose werkschepen onder haar beheer. De overname betekent een stevige verbreding van het groeifundament van Seacontractors en zal naast operationele synergievoordelen de internationale marktposities in belangrijke mate versterken. 

Meer… Seacontractors