Geen belang, dus onbevoegd

Door alexander bakker

Het Havenbedrijf Rotterdam en de ss Rotterdam bv hadden geen enkel belang bij de leningen van onder meer Barclays Bank.

Bron: Rotterdams Dagblad, 20-04-2005;