Gelijktijdig invoeren NOx-gebieden Noordzee en Oostzee

De KVNR is tevreden met het besluit van de Noordzeelanden om de strengste stikstofnormen (Tier III) in de Noordzee in te voeren op het moment dat die ook in de Oostzee worden ingevoerd. Dit kan als alles doorgaat ingaan in 2020 of in 2021.

De landen rond de Noordzee, verenigd in de OSPAR, hebben besloten een NOx Emission Control Areas (NECA) in de Noordzee in te stellen, waardoor de meest strenge stikstofnorm gaat gelden, de Tier III norm. De OSPAR-landen stellen wel als voorwaarde dat ook in de Oostzee gelijktijdig een NECA wordt ingevoerd. Zoals bekend is dit nog niet zeker door de opstelling van Rusland.

Voldoende tijd
De OSPAR-landen hebben aangegeven reders voldoende tijd te willen geven voor het voldoen aan de nieuwe regels. Rekening houdend met de goedkeuringsprocedure die nodig is door de IMO, is de ingangsdatum het jaar 2020 of 2012.

Mocht er in de Oostzee geen NECA ingevoerd worden, zullen de OSPAR-landen een nieuw besluit gaan nemen over de Noordzee.

Koppeling
De KVNR heeft eerder aangedrongen op de koppeling tussen de Noordzee en de Oostzee en is dan ook tevreden dat dit is overgenomen. De KVNR maakt zich echter nog steeds grote zorgen over het tijdig beschikbaar zijn van de technologie om te kunnen voldoen. Op dit moment is die technologie er voor de tweetaktmotoren nog niet. Een herhaling van het scrubberdossier, waar door de fabrikanten ook werd beloofd dat de technologie voor het verwijderen van de zwavel uit de verbrandingsgassen er tijdig zou zijn hetgeen echter niet werd waargemaakt, moet worden voorkomen.

Tier-III
Per 1 januari 2016 zal er al strengere milieuwetgeving gaan gelden voor nieuwe schepen die in de NECA langs de Noord-Amerikaanse en Caribische kusten varen. Daar geldt straks de Tier-III norm die een tachtig procent reductie van de NOx-uitstoot ten opzichte van Tier-I schepen betekent. Op dit moment geldt voor de meeste schepen de Tier-II-norm die 15 tot 20 procent minder NOx verordonneert ten opzichte van Tier-I.

Meer… KVNR