Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen: van plan naar realiteit

De colleges van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente hebben ingestemd met het Ontwikkelingsplan voor een Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen. De vijf colleges leggen het Ontwikkelingsplan nog voor aan de gemeenteraden.

Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen versterkt de economische impuls van de havenactiviteiten en leidt tot meer efficiency en kostenbesparingen. De Twentekanalen krijgen daarmee een uniforme regelgeving, wat de aantrekkelijkheid voor gebruikers vergroot. Eerste berekeningen wijzen uit dat de individuele gemeenten enkele tienduizenden euro’s kunnen besparen op de administratieve lasten. Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen gaat voor de gemeenten onder meer havengelden centraal innen en een uniforme haven- en havengeldverordening toepassen. De vijf colleges leggen het Ontwikkelingsplan nog voor aan de gemeenteraden. Het streven is dat het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen op 1 januari 2015 start.

In het voorjaar van 2013 hebben de vijf gemeenten de ambitie uitgesproken om een Gemeenschappelijk Havenbedrijf op te richten voor het verder professionaliseren van de haventaken. In samenwerking met Regio Twente, Rijkswaterstaat, Port of Twente en Koninklijke Schuttevaer heeft dit geleid tot een ontwikkelplan dat nu door de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente is vastgesteld. De verdere ontwikkeling van de binnenhavens levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei en de werkgelegenheid van de regio. Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen gaat daar een belangrijke rol in spelen. Regio Twente, de Twentse gemeenten en de logistieke bedrijven verenigd in Port of Twente zetten in op meer goederentransport via de Twentekanalen. In november heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieubeheer haar handtekening al gezet onder de verruiming van de Twentekanalen. Meer transport over water en minder over de weg is niet alleen van economisch belang, maar ook belangrijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio.

Logistiek centrum
De havengemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem werken sinds 2011 samen aan het beheer en de ontwikkeling van de binnenhavens. De binnenhavens aan de Twentekanalen vormen gezamenlijk één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhaven heeft een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam, die nog wordt versterkt door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De binnenhavens zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noord-West Europa. De regio beschikt over verschillende transportsystemen zoals de Twentekanalen, de A1 en het spoor. In de regio zijn goede overslagvoorzieningen, ruime faciliteiten op bedrijventerreinen en een goede arbeidsmarkt. De regio Twente ligt op de as van Rotterdam naar Berlijn, Polen, Rusland en Scandinavië, en samen met Euregio in het hart van Corridor2. Dit is de logistieke as binnen het Europese hoofdnetwerk dat loopt van Warschau via Berlijn, de Euregio/Twente, Amsterdam/Rotterdam tot Felixstowe-Midlands in Engeland. Corridor2 is een van de tien TEN-T assen in de Europese Unie (het Trans-Europese Netwerk voor Transport).

Meer… Hof van Twente