Gemeenteraad R’dam neemt besluit over verzelfstandiging havenbedrijf

Rotterdam – De Gemeenteraad van Rotterdam neemt donderdag een besluit over het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders over de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR).  Is dat besluit positief -en daar ziet het naar uit – dan komt er een einde aan een jarenlange discussie in de stad over de positie van het Havenbedrijf. Dat wordt dan per 1 januari 2004 omgevormd tot een overheids-NV met -voorlopig – de gemeente als enige aandeelhouder.
 
Spannend wordt het donderdag waarschijnlijk niet, want er tekent zich een duidelijke meerderheid
van de coalitiepartners VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam af die vóór de vorming van een overheids- NV is. Verrassingen kunnen liggen in de moties die de raad aanneemt. Zie ook het Rotterdams Dagblad

Bron: Nieuwsblad Transport – Port of Rotterdam, 11-02-2003;