Grevelingen gezond maken

Maak een doorlaat met 106 forse buizen in de Brouwersdam, vervang een deel van de Grevelingendam door een brug en bouw een getijdecentrale in de Brouwersdam.
Maar dat is nog niet alle: Leg ook een sluis aan in de Brouwersdam waardoor de tien jachthavens in de Grevelingen weer een verbinding krijgen met de Noordzee.

Bron: PZC, 19-10-2010;