Groen licht voor groot windpark in IJsselmeer

De Raad van State (RvS) heeft groen licht gegeven voor de bouw van een groot windpark in het IJsselmeer voor de Friese kust, ‘Windpark Fryslân’. Bezwaren van onder meer watersportverenigingen tegen de plannen zijn ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

In het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand komen 89 windturbines te staan, op zo’n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust. Er wordt ook een werk- en natuureiland van twee hectare aangelegd. Er waren verschillende partijen tegen de komst van het windpark en maakte bezwaar, waaronder watersportverenigingen en HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging.

De gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer worden niet verslechterd
De bezwaarmakers wijzen op de mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee ook voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven rond het IJsselmeer. Maar uit onderzoeken blijkt dat het windpark “de gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer naar verwachting niet verslechtert” en daarom geen “relevante effecten zal hebben op het toerisme en de werkgelegenheid”.

Veel ruimte tussen de molens en uit de belangrijkste vaarroutes
De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen. Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de gevolgen van het windpark op de windcondities voor de kust van Makkum naar verwachting beperkt zijn, aldus de hoogste bestuursrechter.

Natuurlijke kenmerken worden niet aangetast
De bezwaarmakers vrezen daarnaast dat het windpark het Natura 2000-gebied IJsselmeer en de daar aanwezige vogels, vissen en vleermuizen aantast. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben de ministers de zekerheid verkregen dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van het gebied niet zullen worden aangetast door het windpark. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de komst van het windpark voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond het IJsselmeer leven.