Grondstoffenverbruik in 2014 met 4,4 % gedaald tot 30,6 miljoen ton

De Nederlandse markt van grind en zand was in 2014 goed voor 30,6 miljoen ton. Het totale verbruik kende een daling van 4,4 % in vergelijking met 2013.

Deze cijfers zijn bekend gemaakt door de Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen “NVLB” te Hoofddorp. Uit het onderzoek van de NVLB naar de omvang van het verbruik, de handel en distributie van grind, gebroken grind, gebroken natuursteen en industriezand in Nederland, bleek dat het totale verbruik in 2014 voor de Nederlandse markt is gedaald naar circa 30,6 miljoen ton. Na een volumedaling van 5,9 % in 2013, krimpt de markt in 2013 opnieuw met ruim 4 % procent. Ten opzichte van 2008 is het volume in 2014 ca. 25,4 % lager dan het verbruik in 2008 (ca. 45,5 miljoen ton). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de daling van het gebruik van beton voor de woning- en utiliteitsbouw, maar ook door een forse daling van het gebruik van grondstoffen voor de asfaltindustrie. Het beeld van de markt over de periode 2005 tot en met 2014 is te zien in grafiek 1.

Het verbruik in 2014 op de Nederlandse markt betreft:
– ronde grind 8,9 miljoen ton
– ronde grind voor overige toepassingen 0,2 miljoen ton
– gebroken grind 1,1 miljoen ton
– grindvervangend natuursteen 4,8 miljoen ton
– andere grindvervangende materialen 0,4 miljoen ton
– industriezand voor beton en asfalt 13,3 miljoen ton
– industriezand voor overige toepassingen  1,9 miljoen ton

Van het verkochte volume is 19,0 miljoen ton afkomstig uit Nederlandse producties en 12,6 miljoen ton wordt geïmporteerd.

Het vervoer van de materialen kan onderverdeeld worden in 78 % vervoerd per schip en 22 % per as. Het vervoer per schip daalde met 3,3 % naar 23,8 miljoen ton en het vervoer per vrachtauto daalde met 7,9 % naar 6,8 miljoen ton. De verhouding tussen het transport over het water en de weg, over de periode 2005 tot en met 2014 is te zien in grafiek 2.

Meer… www.nvlb.nl