Grootschalige renovatie voor zeevaartschool op Terschelling

Het schoolgebouw en de studentencampus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Een moderne eigentijdse onderwijsomgeving zal het MIWB upgraden naar het niveau van een moderne zeevaartschool die klaar is voor de toekomst.

Nieuwe studentencampus
Woningstichting De Veste is begin 2016 gestart met de bouw van een nieuwe studentencampus op het eiland. Deze nieuwe campus zal in de zomer van 2017 in gebruik worden genomen. Een mooie impuls voor de Terschellinger zeevaartschool.

Grootschalige renovatie van alle gebouwen
Het huidige hoofdgebouw werd in 1966 gebouwd, waarna begin jaren ‘90 het simulator trainingscentrum en het Nautisch Kwartier werden toegevoegd. De nieuwbouw- en moderniseringsplannen voorzien in een grootschalige renovatiebehoefte van alle gebouwen. Naast de noodzakelijke bouwkundige en technische aanpassingen worden ook de faciliteiten gemoderniseerd en is het gebouw weer geheel up to date voor de komende decennia.

Faciliteiten worden gemoderniseerd
In de plannen staan onder andere de realisatie van een moderne mediatheek met studielandschap, praktijklokalen, simulatorfaciliteiten, kleinschalige werkplekken voor studenten en personeel en nieuwe ICT-faciliteiten.

De zeevaartschool is met ruim 500 studenten al jarenlang van grote waarde voor het gemeenschapsleven op Terschelling
Naast de eigen studenten worden er jaarlijks zo’n 1100 externe studenten van andere zeevaartscholen op het Maritiem Simulator Trainingscentrum getraind. Deze nationale faciliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het Nederlandse nautische onderwijs. Ook verzorgt het MIWB cursussen voor het bedrijfsleven en is het internationaal actief in diverse projecten. Het MIWB is verbonden aan het instituut Techniek van NHL Hogeschool.

Met de nieuwe faciliteiten kan het MIWB zijn positie behouden
De opleidingen van het MIWB staan al jaren op de eerste plaats in de Keuzegids hoger onderwijs. De kwaliteit van het maritieme onderwijs behoort tot de hoogste van Nederland en ook internationaal staat het instituut hoog aangeschreven. Met deze renovatie krijgt het MIWB de beschikking over moderne, state of the art onderwijsfaciliteiten waarmee ze haar positie verder kan versterken.

Deze zomer is de nieuwe studentencampus gereed. De planning is dat de oplevering van het gemoderniseerde schoolgebouw in 2019 volgt.