Handelsverdrag Canada & EU goed voor maritieme maakindustrie

Het Europees Parlement heeft op 15 februari 2017 het handelsverdrag tussen Canada en de EU goedgekeurd (CETA). Goed nieuws in deze tijden waar protectionisme de boventoon lijkt te voeren. Het Verdrag zal dit voorjaar voorlopig in werking treden. Voorlopig omdat het Verdrag pas officieel is goedgekeurd als alle nationale parlementen akkoord zijn. Aangezien Brussel daar niet op wil wachten treedt een deel van het Verdrag nu alvast voorlopig in werking en dat is goed nieuws voor de maritieme maakindustrie zo meldt Netherlands Maritime Technology (NMT).

Het Verdrag biedt belangrijke voordelen voor scheepsbouwers en toeleveranciers, omdat de importtarieven op diverse schepen in de komende 3 tot 7 jaar worden afgebouwd naar 0%. (Table with ship type overview of Import Duty Tariff reduction in CETA.pdf) Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere voordelen, zoals de afbouw van industriële tarieven, versoepeling in aanbestedingsregels en een simpeler mechanisme om producten te certificeren.

Het NMT kantoor in Brussel heeft in samenwerking met SEA Europe en VNO-NCW actief gelobbyd in het Europees Parlement om het belang van CETA onder de aandacht te brengen. De Europese socialistische partij was erg verdeeld over het Verdrag. Het is van belang dat NMT zelf in Brussel de belangen van de Nederlandse maritieme maakindustrie laat horen en tegelijkertijd de samenwerking opzoekt met SEA Europe om extra massa te creëren richting de machthebbers.

De samenwerking met VNO-NCW speelt tevens een grote rol, omdat VNO-CNW het bredere sector belang van CETA onder de aandacht brengt. Op die manier kan NMT haar eigen sectorstandpunt extra kracht bijzetten, want CETA is veel meer dan alleen scheepsbouwgerelateerd.

Er zitten 751 Europarlementariërs in het Europees Parlement waarvan 26 Nederlanders. Het Europees Parlement heeft op bijna alle beleidsterreinen mede wetgevende bevoegdheid en is dus een zeer machtig instituut.

Bron: NMT

Photo:

Related news

List of related news articles