Haven Harlingen groeide met 7,5 %

De overslag in de haven van Harlingen is in 2007 gegroeid met een kleine 7,5%. Werd er in 2006 nog 3.076.617 ton overgeslagen, in 2007 was dat gestegen tot 3.300.000. De groei kwam dit keer vooral van de binnenscheepvaart. Werd hierin in 2006 nog 1.684123 overgeslagen in 2007 steeg dit naar 1.990.00 ton, een stijging van zo’n 18%.

Bron: Harlingen.nl, 20-03-2008;