Haven Rotterdam ontmoet Europese Commissie

Op woensdag 24 oktober ontmoetten in Brussel ondernemers uit de Rotterdamse haven en vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersorganisatie Deltalinqs, de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Kallas en Eurocommissaris Oettinger. Het Nederlandse kabinet werd vertegenwoordigd door minister-president Rutte.

Centraal stond de vraag Hoe draagt het haven- en industrieel complex Rotterdam bij aan de Europese concurrentiepositie en hoe kan Europa Rotterdam versterken? Deze werd uitgewerkt in logistieke richting en industriële richting: Rotterdam als Europees im/export centrum en als draaipunt voor de Europese energievoorziening.

Naast toespraken van Mark Rutte, Siim Kallas (Transport) en Günther Oettinger (Energie) zetten Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam en Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs hun standpunten uiteen in een vraaggesprek.

Belangrijke onderwerpen van de discussie waren het nieuwe havenbeleid van de Europese Commissie, het Trans-Europese vervoersnetwerk TEN-T en de mondiaal concurrerende Rotterdamse industrie in relatie tot energieprijzen. De bijeenkomst was een uitstekende gelegenheid voor de Rotterdamse ondernemers om in contact te treden met de Europese Unie. Het ligt daarom in de bedoeling jaarlijks een ‘Rotterdam ontmoeting’ met EU-politici, beleidsmakers en -beinvloeders te organiseren.

by Alexander Louvet

Vlnr ; EU commissaris Oettinger (Energie), wethouder Jeannette Baljeu van Rottterdam, Deltalinqs voorzitter Steven Lak, minister-president Mark Rutte, EU commissaris Siim Kallas (Transport) financieel directeur Paul Smits van het Havenbedrijf Rotterdam. (Foto: Alexander Louvet).

Meer… Port of  Rotterdam