Havenbarometer staat op ‘goed weer’

Rotterdam – Het is ‘goed weer’ in de Rotterdamse haven. Zó omschrijft havenmeester J. C. Lems de scheepsbewegingen in de haven. Op grofweg één miljoen scheepsbewegingen, bijna tachtigduizend bewegingen van zeeschepen en ruim negenhonderdduizend bewegingen van binnenvaartschepen en andere kleine vaartuigen, zijn vorig jaar ‘slechts’ honderdtachtig incidenten gemeld. Daarbij ging in de meeste gevallen om ‘parkeerongelukjes’: averij bij het afmeren. Zeven schepen liepen bij manoeuvres in de haven serieuze averij op, terwijl in één geval sprake was van een complexe aanvaring.

Bron: Rotterdams Dagblad, 12-02-2004;