Havenbedrijf investeert jaarlijks miljoenen in relatie met de stad

Het OESO-rapport ‘The Competitiveness of Global Port-Cities; The Case of Rotterdam, Amsterdam – the Netherlands’ betoogt in grote lijnen dat de haven van Rotterdam zich in tal van opzichten buitengewoon goed ontwikkelt, maar dat men daar vooral buiten de stadsgrenzen baat bij heeft. De haven is verreweg de grootste van Europa en consumenten en producenten tot ver in Europa profiteren van de goede verbindingen met de wereldmarkt via Rotterdam.

Tegelijkertijd worden de negatieve effecten van het Rotterdamse haven- en industriecomplex vooral lokaal ondervonden: de luchtkwaliteit is er slechter dan elders, de files zijn er langer en er is minder natuur omdat de haven veel ruimte in beslag neemt. De OESO stelt dat de stad Rotterdam moet zorgen dat ze meer profiteert van de aanwezigheid van de haven door de stad te ontwikkelen tot een internationaal maritiem dienstencentrum. Dat zorgt voor extra en hoogwaardige werkgelegenheid. Zowel de stad als de haven varen daar wel bij. Aandachtspunten zijn onder andere de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de stedelijke woonomgeving.

Meer… Port of Rotterdam