Havenbedrijf Rotterdam investeert 75 miljoen in Braziliaanse haven Pecém

Op 24 oktober tekenden Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, en Camilo Santana, Gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Ceará, de investeringsovereenkomst voor participatie van het Havenbedrijf Rotterdam in Pecém. Hierin staat beschreven dat het Havenbedrijf Rotterdam zo’n 75 miljoen euro investeert in 30 procent van de aandelen in het havenindustrieel complex van Pecém. Ook krijgt het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijke zeggenschap over strategische- en investeringsbeslissingen en posities op directie-, Raad van Commissarissen- en managementniveau.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, en Camilo Santana, Gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Ceará. Foto, Havenbderijf Rotterdam.

De definitieve overeenkomst tot participatie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond. “Participeren in de haven van Pecém is een mooie kans. Deze haven heeft groeipotentie en kan door haar strategische ligging uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië, hetgeen kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa”, aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Pecém als hub voor Noordoost-Brazilië
Met een gemiddelde groei van 22 procent in de afgelopen 10 jaar is Pecém een snelgroeiende haven. Het havenindustrieel complex van Pecém bestaat uit tal van logistieke en industriële bedrijvigheid zoals een containerterminal, energiecentrales, staalfabriek en windmolenfabrikanten. 2Wat Pecém daarnaast aantrekkelijk maakt, is dat een groot deel van de benodigde infrastructuur van het havenindustrieel complex (golfbrekers, ligplaatsen, grond, et cetera) reeds aanwezig is.

De deelstaat Ceará heeft afgelopen tijd geïnvesteerd in het aangaan van verschillende internationale samenwerkingsverbanden om de regio verder als internationale hub van Noordoost-Brazilië te ontwikkelen. Zo opereert het Duitse bedrijf Fraport de luchthaven van Fortaleza en zijn in mei 2018 luchtvaartmaatschappijen Air France/KLM in partnership met GOL gestart met vliegen op deze luchthaven. Ook worden er onderzeese datakabels aangelegd voor telecommunicatie, die Noordoost-Brazilië verbinden met Afrika en de Verenigde Staten. Door de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam wordt de haven van Pecém ontwikkeld tot maritiem knooppunt van Noordoost-Brazilië.

Havenbedrijf Rotterdam als strategisch partner
Camilo Santana, Gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Ceará: “We vieren de partnership tussen de staat Ceará en de haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa en één van de grootste havens in de wereld. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de inwoners van Ceará het meest zullen profiteren van het partnership, wat zal leiden tot meer werkgelegenheid en beter inkomen.”