Havenbedrijf Rotterdam N.V. en LionGas B.V. sluiten overeenkomst over bouwlocatie LionGas Terminal

Vandaag hebben LionGas B.V (“LionGas”) en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een huurovereenkomst getekend voor twee aangrenzende stukken grond bij de zee-ingang van de Rotterdamse haven voor de bouw van de LionGas LNG Terminal.

LionGas is een dochteronderneming van 4Gas B.V., de enige onafhankelijke en wereldwijd opererende ontwikkelaar en beheerder van importterminals voor LNG. Met het uitoefenen van de bestaande optie op de grond heeft 4Gas opnieuw een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van de LionGas Terminal.

Het Havenbedrijf Rotterdam zal 40 miljoen euro investeren in het uitgraven van het havenbassin voor de LionGas Terminal en de realisatie van gerelateerde werkzaamheden. In 2006 verkreeg LionGas al de voor het project benodigde milieu- en bouwvergunning. De LionGas Terminal draagt bij aan de voorzieningszekerheid van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa en ondersteunt de positie van Rotterdam als vooraanstaande energiehaven.

De huurovereenkomst heeft betrekking op ‘De Kop van de Beer’ en ‘Het Stenenterrein’, twee aangrenzende stukken land met een totale oppervlakte van circa 25 hectare en een havenbassin van circa 20 hectare. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 50 jaar met een optie tot verlenging. Voor deze grond heeft LionGas tevens het recht van opstal voor de bouw van de LionGas Terminal en het recht op twee aanlegsteigers voor LNG schepen. De lokatie in de haven van Rotterdam en het voorgenomen ontwerp van de LionGas Terminal garanderen klanten van de terminal zeer competitieve toegangskosten tot een groot deel van de Europese gasmarkt. Bovendien kunnen aanzienlijke operationele kostenbesparingen gerealiseerd worden door integratie met de naburige industriële activiteiten van Indorama en EnecoGen.

“De overeenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de LionGas Terminal” zegt Paul Q.J. van Poecke, Chief Executive Officer van 4Gas. “Wij zijn zeer verheugd met deze overeenkomst en hebben het volste vertrouwen in het slagen van het LionGas project, dat wij zien als een essentiële bouwsteen van onze wereldwijde strategie”.

“De ontwikkeling van de LionGas Terminal is een verdere versterking van de positie van Rotterdam als belangrijkste Europese energiehaven en hét aanlandingspunt voor LNG in Noordwest-Europa” meent Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam N.V..

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 19-12-2008;