Havenwerkers: ‘De maat is vol’

Rotterdam – Havenwerkers hebben de buik vol van de kabinetsplannen met het prepensioen. Hun actiecomité ‘De maat is vol’ heeft het initiatief genomen om op maandag 7 juni in de Rotterdamse Waalhaven een manifestatie te houden voor werknemers uit alle sectoren. De Rotterdamse vakbondsbestuurder N. Stam van FNV Bondgenoten heeft zich aangesloten bij het initiatief.

Bron: Rotterdams Dagblad, 26-05-2004;