‘Havenwerkers omscholen voor chemie’

Rotterdam – De vakbond heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een koppeling van het tekort in de chemie met het overschot bij de havenwerkers. Met de uitkomsten van de studie, die vanmiddag zijn gepresenteerd, hoopt CNV de werkgelegenheidsproblemen in Rotterdam het hoofd te kunnen bieden.


De bond gaat zowel werkgevers als opleidingsinstituten in de regio uitdagen de handschoen op te nemen en gezamenlijk te werken aan een gezonde havenregio. Volgens CNV wordt de werkgelegenheid in de haven al lange tijd min of meer gefrustreerd door de geringe arbeidsmobiliteit van de werknemers. Vanwege de verdiensten zijn er maar weinig functies buiten de sector die voor overtollige havenwerkers attractief zijn.


,,Het rapport biedt geen blauwdruk, nieuwe stichting of organisatie met geldstromen,” zegt vice- voorzitter J. Jongejan van CNV Bedrijvenbond. ,,Het is een objectief onderzoek, vooral bedoeld om een discussie op gang te brengen. We hopen dat hier een olievlekwerking van kan uitgaan.”


De bond noemt onder meer de ingrijpende sanering die volgens haar op korte termijn bij de Rotterdamse havenpool SHB noodzakelijk is. Vermindering met vierhonderd van de huidige ruim achthonderd banen lijkt de enige overlevingskans voor het veelbesproken uitzendbureau voor havenwerkers. ,,We moeten af van de eilandjes, we willen een brug slaan tussen chemie en overslag,” stelt Jongejan. ,,Dus niet gelijk beginnen met mitsen en maren, maar de kansen zien. Beide partijen kunnen er beter van worden,” zegt de CNV- bestuurder. Het rapport

Bron: Rotterdams Dagblad, 04-04-2003;