Hoge Internationale gasten op Europort Maritime

Europort Maritime krijgt hoog bezoek uit China. De organisatie is verheugd te kunnen meedelen dat de heer Huang Pingtao, president van de Chinese Sociey of Naval Architects and Marine Engineers (CSNAME) de uitnodiging heeft geaccepteerd om op de tweede dag van het evenement een lezing te houden.

De snelheid van technologische ontwikkelingen voor maritieme toepassing gaat zó snel, dat het van groot belang is dat Europort Maritime een state-of-the-art overzicht biedt van kennis en vooruitgang.

Mede om die reden heeft Mr. Huang Pingtao zich bereid verklaard om te komen spreken en het internationale publiek te informeren over de exceptionele groei in opdrachten voor scheepswerven in China en de manier waarop westerse ondernemingen hierop kunnen
inspelen. Daarmee vindt Europort Maritime tevens de juiste aansluiting bij de steeds groeiende tendens van wereldwijde oriëntatie naar de meest voordelige locaties voor bouw en afbouw van schepen.

In dit licht gezien is ook de deelname van een groot aantal Roemeense bedrijven aan
Europort Maritime minstens zo van belang. De samenwerking van Nederlandse bedrijven met Roemeense scheepswerven heeft reeds lang het stadium van puur cascobouw
gepasseerd. De mogelijkheden die de Roemeense ondernemers bieden zijn interessant voor Nederlandse en andere internationale bedrijven in de toeleveringssector. De
Roemeense bijdrage aan Europort Maritime is dit jaar wat betreft kwaliteit, diversiteit en omvang de grootste deelname ooit aan een internationale maritieme vakbeurs. Ook staat een bezoek van een Roemeense hoogwaardigheidsbekleder aan Europort Maritime gepland.

Tot de deelnemers aan Europort Maritime 2007 behoren de grootste en meest
innovatieve bedrijven binnen de internationale maritieme toeleveringsindustrie. Meer dan 950 bedrijven uit 35 landen zullen aan het evenement deelnemen. Dit betekent een
wereldwijde erkenning van het maritieme belang van Europort Maritime, die bekend staat als een internationale vakbeurs op het gebied van gespecialiseerde kennis en
technologie voor de maritieme industrie in de volgende sectoren: scheepsbouw &
reparatie, Rijn- & binnenvaart, koopvaardij, zeevaart, beroepsvisserij, baggerindustrie,
havendiensten, overheid en offshore. Europort Maritime 2007 vindt plaats in Ahoy
Rotterdam van 6 tot en met 9 november 2007.

Het belangrijkste aandachtspunt in deze editie van Europort Maritime is en blijft
complex shipbuilding projects. Veel aandacht uitgaan naar de expertise die in de
Nederlandse maritieme cluster aanwezig is. Denk aan het bouwen van patrol vessels,
mega-yachts, baggerschepen, offshore suppliers, zwaar transport schepen en high
performance binnenvaartschepen. Ook nieuwe scheepsbouwtechnieken als
compositiebouw en preventive maintenance staan in het brandpunt. En in breder verband richt de focus zich op de Nederlandse deskundigheid op het gebied van toelevering
equipment, engineering, fleet management, repair en refit.

Bron: Europort Maritime, 22-08-2007;