Hoorzitting windmolenpark : maat voor niets?

Het is niet langer de vraag komen er windmolens langs de N45, maar zijn die daar wel verantwoord?
Deze vraag was de leidraad tijdens de hoorzitting.
Dhr.G.Couck, burgemeester, leidde de avond in en maakte wel even de opmerking dat Denderleeuw niet rechtstreeks betrokken partij is (de exploitatie gebeurt op grondgebied Haaltert). Doordat Denderleeuw direct als aanpalende gemeente wel de impact zal voelen van de inplanting van de windturbines weerklonk wel enige bezorgdheid naar de bevolking toe en daarom vond hij het ook nodig om deze hoorzitting in te richten.

Bron: Nieuwsblad, 21-10-2010;