Ingenieurs struinen de Gele Rivier af

Den Haag – In de Gele Rivier komen alle problemen tezamen die China kent met waterbeheer. Dan heeft de rivier water te veel, dan weer te weinig. Hoe moet het beschikbare water worden verdeeld en hoe kan de vervuiling ervan worden tegengegaan? Zodra het gevaar voor sars geweken is, gaat een missie van de Nederlandse overheid met vertegenwoordigers van Nedeco naar China om met de Chinese overheid een inventarisatie te maken van alle activiteiten die Nederland op het gebied van waterbeheer voor China kan ondernemen.


,,We hopen natuurlijk dat de reis werk zal opleveren voor onze bedrijven die binnen Nedeco samenwerken,” zegt Bram Westerduin. Hij is sinds 1 januari dit jaar voorzitter van Nedeco, een Haagse stichting waarbinnen ingenieurs- en adviesbureaus op het gebied van infrastructuur, water, milieu en transport samenwerken om opdrachten in landen buiten de EU binnen te halen.


Tot voor kort was Westerduin directeur-generaal goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid heeft hij precies de ervaring opgedaan die Nedeco de komende tijd hoopt te kunnen gebruiken om de exportpositie van de bedrijven te kunnen versterken.

Bron: Rotterdams Dagblad, 09-05-2003;