Innovatieprijs voor zonnebootrace

De Frisian Solar Challenge, de zonnebootrace langs de elf Friese steden, krijgt de ‘Innovatief Teamspeler Eneregie Transitie’ van het Ministerie van Economische Zaken. Politieke jongerenorganisatie zoals de JOVD en de Jonge Socialisten hebben vastgesteld dat race een vernieuwend en innovatief evenement is op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en om die reden deze prijs verdiend.

Bron: Leeuwarder Courant, 16-04-2007;