Internationaal ladingboek voor binnentankvaart

Door het op handen zijnde algeheel ontgassingverbod voor tankers die benzine hebben gelost, is het noodzakelijk dat aan boord van elke tanker die benzine vervoert een ladingboek wordt bijgehouden. Dan is achteraf na te gaan of men genoodzaakt was te ontgassen of niet. Het ladingboek is verkrijgbaar via de websites van CBRB en EBU (www.ebu-uenf.org).


In 2001 heeft het internationale bedrijfsleven toegezegd zichzelf te verplichten onnodige ontgassing na benzinetransporten te voorkomen. Als een vervolglading immers niet gevaarlijk of schadelijk reageert met benzine, hoeft na lossing van de benzine niet te worden ontgast.
Aan de ene kant is een modelladingboek ontworpen, aan de andere kant een comptabiliteitslijst van stoffen die zonder te ontgassen na benzine kunnen worden geladen.


Aanleiding is de implementatie van de EU-benzinedistributierichtlijn. De Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) overlegt over het verbod op ontgassen van benzine (UN 1203) door binnenvaartschepen. Het internationale bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd in deze door de EBU (Europese Binnenvaart Unie), Europia (Europese minerale oliemaatschappijen), Fetsa (onafhankelijke tankopslagbedrijven) en de Cefic (Europese chemische industrie).


 

Bron: CBRB, 08-08-2003;