Interporto Bologna eerste Italiaanse terminal bij InlandLinks

De vlakbij Bologna (Italië) gelegen Interporto Bologna termina heeft zich aangesloten bij InlandLinks. Het netwerk omvat nu bijna 40 terminals in Nederland, België, Duitsland, Polen en Italië. De terminal in Bologna is bimodaal en heeft een overslagcapaciteit van 300.000 TEU per jaar. Een directe treinverbinding, onderhouden door GTS/Shuttlewise, verbindt de haven van Rotterdam en Interporto vier keer per week.

InlandLinks (www.inlandlinks.eu) is het online platform voor containerterminals in het achterland met intermodale (rail en/of binnenvaart) dienstverlening van/naar Rotterdam. De deelnemende terminals worden gepresenteerd op basis van geobjectiveerde en vergelijkbare criteria. De criteria worden jaarlijks gecontroleerd om de juistheid te kunnen verzekeren. Inland Links stelt deelnemers in staat algemene opties en specifieke voordelen te identificeren van aan Rotterdam gerelateerd intermodaal transport. Het draagt tevens bij aan vergroting van het intermodaal vervoer per binnenvaart en trein van de zich in de komende 25 jaar verdrievoudigende containerstroom. InlandLinks is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en is twee jaar gestart in samenwerking met de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO).

Verdrievoudiging
Rotterdam verwacht de komende 25 jaar een verdrievoudiging van de containerstromen. Vanwege de groei van de wereldhandel, de gunstige geografische ligging en de toename van zeer grote containerschepen met een capaciteit van rond de 20.000 eenheden elk. Van de totale overslag van circa 30 miljoen TEU in 2035, wordt naar verwachting 12 miljoen TEU aan- en afgevoerd met kleinere schepen van – en naar Europese havens. Ongeveer 18 miljoen TEU komt en gaat via intermodaal transport van en naar het achterland. Voor deze stroom moet InlandLinks betere en meer duurzame verbindingen zichtbaar maken.

Meer… Port of Rotterdam