Invloed van gassen op kwaliteit en productiviteit van het lassen relatief onbekend

Kennis van lasgassen en hun toepassingen in metaalindustrie laat te wensen over

Uit een onderzoek dat Air Products tijdens de Techni-Show uitvoerde naar de kennis van lasgassen en lastoepassingen blijkt dat 53 procent van de lassers meent dat er tijdens lasopleidingen te weinig aandacht wordt besteed aan het gebruik van lasgassen. Men is vooral geïnteresseerd in informatie over de eigenschappen van gassen en specifieke mengsels, hun functie en nieuwe technologie. Air Products voerde het onderzoek uit om inzicht te krijgen in de kennis van lasgassen en hun toepassing in de metaalindustrie. De producent van lasgassen beschouwt verbetering van die kennis als een van zijn voornaamste taken.

Air Products heeft al jaren de indruk dat de kennis van lasgassen en hun toepassingen te wensen overlaat. Tijdens de opleidingen wordt er te weinig aandacht besteed aan het gebruik van lasgassen en de kennis op de werkplek is vaak beperkt. Op zich is dat niet zo vreemd, want de aandacht voor lasgassen is gering omdat ze slechts een klein deel van de totale laskosten vormen. Zowel bij handmatige als mechanische laswerkzaamheden nemen de arbeids- en kapitaalkosten gezamenlijk 90 procent of meer van de totale laskosten in beslag. De kosten voor lasgassen vormen slechts een paar procent van de totale laskosten.

Toch heeft de keuze van het gas enorme gevolgen voor de kwaliteit en de productiviteit van het lassen. Door een verkeerde keuze van het gas kunnen poreusheid, scheuren of randinkartelingen in de lasnaad ontstaan. Het achteraf repareren van dergelijke onvolkomenheden is vijf keer zo duur dan wanneer de las direct correct zou worden uitgevoerd. De gassen hebben eveneens invloed op bijvoorbeeld de boogkarakteristiek, de wijze van de metaal- en druppeloverdracht, de inbranding van het lasrupsprofiel en de mechanische eigenschappen van het lasmetaal. Door de keuze van het juiste gas kunnen zowel de kwaliteit van het laswerk als de snelheid en de productiviteit verhoogd worden, waardoor ook de grootste kostenpost – de arbeidskosten – daalt.

Argon, zuurstof en acetyleen zijn met respectievelijk 97, 64 en 59 procent de meest gebruikte lasgassen. Gassen als stikstof, kooldioxide, helium en waterstof worden door respectievelijk 25, 22, 13 en 9 procent van de lassers gebruikt, maar de exacte toepassing van deze gassen is minder bekend. Daarnaast geeft de helft van de lassers aan niet op de hoogte te zijn van de technologie om gassen te mengen om de kwaliteit van het laswerk te verbeteren.

Op de vraag in welke vorm de lasgassen geleverd worden antwoordde 71 procent gebruik te maken van 200 bar liter cilinders, los of in pakketten. De verwachting is dat de 200 bar liter cilinders langzaam maar zeker plaats zullen maken voor 300 bar cilinders, die al bij 18 procent van de bedrijven gebruikt worden. In deze cilinders zit evenveel gas als in 200 bar cilinders, maar ze zijn kleiner en hierdoor handiger in het gebruik. Bij 18 procent van de ondervraagden wordt het gas in vloeibare vorm in tanks opgeslagen. Deze zogenaamde CryoEase-service is met name geschikt voor bedrijven met een hoog gasverbruik. De CryoEase-tanks worden bij de klant geïnstalleerd en bijgetankt door een kleine tankwagen. Dat concept biedt aanzienlijke logistieke voordelen.

Het onderzoek van Air Products laat zien dat het redelijk goed gesteld is met de inspectie van lasapparatuur en leidingsystemen. Volgens de enquête worden in 73 procent van de laswerkplaatsen reduceertoestellen, wandafnamepunten, slangen en leidingen gemiddeld tweemaal per jaar geïnspecteerd. Air Products wijst op de risico’s die de overige 27 procent loopt: slechte aanvoer van gas of lekkage met als gevolg verspilling en veiligheidsrisico’s.

In het onderzoek van Air Products werd naast de kennis over lasgassen en het gebruik ervan tevens de bekendheid van verschillende gasleveranciers gemeten. Hieruit bleek dat Air Products een van bekendste leveranciers van lasgassen is. De klanten van Air Products gaven aan, dat het bedrijf op alle gevraagde punten – productkwaliteit, breedte van het assortiment, leveringsbetrouwbaarheid, service en de kwaliteit van het advies – goed tot zeer goed scoorde.

Het onderzoek van Air Products werd uitgevoerd tijdens de Techni-Show die van 13 tot en met 16 maart plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. De Techni-Show trok dit jaar 41.479 bezoekers.

Meer… Air Products