Ivo Opstelten krijgt Groot Anker

Vanmiddag – dinsdag 30 december – ontvangt de onlangs afgetreden burgemeester Ivo Opstelten het ‘Groot Anker van de Haven van Rotterdam’ vanwege zijn grote verdiensten voor de Rotterdamse haven. President-directeur Hans Smits overhandigt deze onderscheiding van het Havenbedrijf tijdens de ‘Eindejaarsbijeenkomst’ van de Havenvereniging in het Nieuwe Luxor te Rotterdam. Tot nu toe werd het ‘Groot Anker’ slechts twee maal uitgereikt en wel aan Wim van Sluis en Jos Benders (o.a. Lyondell).

Sinds 1948 presenteert het Havenbedrijf op de ‘Eindejaarsbijeenkomst’ de voorlopige overslagcijfers van de haven van Rotterdam. De burgemeester of wethouder maakt van de gelegenheid gebruik de leden toe te spreken. Ivo Opstelten doet dat deze keer voor het laatst.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 30-12-2008;