Jongeren zijn wél geïnteresseerd in de techniek!

Van alle kanten worden we overspoeld met alarmerende berichten over het tekort aan geschoolde technici. Het gaat zelfs zo ver dat industriële bedrijven hun continuïteit in gevaar zien komen.

De oorzaak van deze tekorten zijn duidelijk.In de eerste plaats door de enorme uitstroom van ervaren technici ivm de vergrijzing. In de tweede plaats door de sterk teruggelopen interesse van jongeren voor de techniek.Tenminste dat laatste wordt aangenomen maar klopt dit ook?

Ook detacheringbureau Dosign ziet een tekort aan technici.
Ook Dosign Engineering, projectenbureau in de R &D, Engineering en Construction Management, wordt geconfronteerd met de toenemende schaarste van gekwalificeerde Technici. In 2000 is Dosign gestart met meerjarige traineeships in Maritieme Techniek, Mechanical Plant Design en Instrumentation. Deze succesvolle trajecten hebben er toe geleid dat tientallen jonge techniek schoolverlaters zijn opgeleid in deze specialistische vakgebieden. Aan dit succes kleeft wel een maar… Deze trajecten worden steeds moeilijker te bemensen door het gebrek aan techniek schoolverlaters.

Havisten en VWOers zijn een nieuwe doelgroep
Terwijl jongeren steeds minder voor bijvoorbeeld MBO Techniek opleidingen kiezen, volgen zij wel massaal HAVO en VWO Natuur & Techniek opleidingen. Deze goedopgeleide jonge mensen zijn de doelgroep voor het HBO Techniek leer & werktraject wat Dosign samen met de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool heeft gecreëerd. Het betreft een duaal traject waarin de student naast de HBO Techniek opleiding tevens 28 uur werkt in een relevante functie op locatie bij een opdrachtgever van Dosign. Dit kunnen functies zijn als junior designer, assistent werkvoorbereider of aankomend projectleider. Deze duale studenten worden tevens aan de hand van praktische Techniek- en Managementtrainingen extra ondersteund bij hun werkzaamheden.

Enorme belangstelling onder jongeren voor duaal Techniek traject
Met de aftrap in mei 2011 was de belangstelling direct groot. Dusdanig groot dat voor het schooljaar 2011-2012 direct kon worden gestart met een groep van 20 duale studenten in de studierichting werktuigbouw. Door de ruime interesse en het enthousiasme van zowel studenten als deelnemende bedrijven is besloten het traject fors uit te breiden. Zo wordt er naast de Haagse Hogeschool inmiddels ook samengewerkt met Avans Hogeschool te Breda. Daarnaast is ook de studierichting Elektrotechniek aan het curriculum toegevoegd. Dosign ziet tevens een stijging van het aantal duale studenten, zo zullen in september 2012 ruim 100 studenten deelnemen aan dit duale traject. Voor Dosign reden om te concluderen dat jongeren wel degelijk interesse hebben in techniek.

Voor meer informatie www.in4jaaringenieur.nl