Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

JR Ship Investments plaatst € 4.980.000,- aan obligaties

JR Ship InvestmentsProjectfoto Evidence

Ondanks het slechte investeringsklimaat in de scheepvaartsector is JR Ship Investments erin geslaagd in twee maanden tijd voor bijna € 5 miljoen aan obligaties te plaatsten. Het ingezamelde kapitaal is bedoeld om lopende hypotheken op twee containerfeeder schepen af te kopen van de Commerzbank AG die zich uit de markt van scheepsfinancieringen terugtrekt. De bank neemt bij deze opmerkelijke transactie genoegen met gemiddeld ruim 40% verlies. Investeerders die op de obligaties hebben ingeschreven, ontvangen vier jaar lang 7% rente. Iedere tweede en daaropvolgende obligatie per uitgevende instantie levert bovendien een slotuitkering van € 2.500,- op, waarmee obligatiehouders delen in de winst uit de verkoop van de schepen.

Het signaal van de Commerzbank AG een nader te bepalen verlies te willen nemen als rederij JR Shipping op korte termijn een overname van de scheepshypotheken zou weten te realiseren, was voor de rederijdirectie aanleiding om in overleg te treden met haar vennootrelaties. Die gaven carte blanche om onderhandelingen te starten en een financieringsmodel te ontwikkelen. Het ging om scheepshypotheken op twee moderne containerfeeder schepen van 1.050 TEU, die varen onder de naam Evidence en Evolution en onderdeel uitmaken van een vloot van 15 containerschepen, 5 multipurpose schepen en 2 offshore serviceschepen. De Evidence en Evolution genereren in relatie tot de nog altijd zorgelijke marktomstandigheden redelijke exploitatieopbrengsten, maar gaan als gevolg van diverse crisismaatregelen gebukt onder onevenredig hoge rente- en aflossingsverplichtingen. Na stevige onderhandelingen bleek de Commerzbank AG bereid om gemiddeld ruim 40% verlies te nemen. Met deze door de crisis ingegeven optie kon JR Ship Investments een nieuwe financieringsstructuur ontwikkelen om de solvabiliteitspositie voor beide schepen te verbeteren.

Secured Opportunity Obligaties
Om de lopende scheepshypotheken met de unieke korting over te kunnen nemen, is een totaalbedrag van bijna € 5 miljoen ingezameld. In overleg met de vennootrelaties heeft JR Ship Investments hiervoor zogeheten Secured Opportunity Obligaties op de markt gebracht, met eerste hypotheekrecht op de schepen. De obligaties zijn uitgegeven door de scheeps-CV’s waarbinnen de schepen worden geëxploiteerd en waarin investeerders eerder privévermogen hebben belegd. De scheeps-CV’s hebben de mogelijkheid om de werkkapitaallening die zij via de geslaagde uitgifte van obligaties ontvangen, vervroegd af te lossen. De rente- en aflossingslasten zijn beduidend lichter dan bij voorzetting van de oorspronkelijke scheepshypotheek.

Minimale campagnekosten, maximaal resultaat
De belangstelling voor de m.s. Evidence en m.s. Evolution Obligaties was direct groot. Met de emissie, uitgevoerd door JR Ship Investments, is eind 2013 begonnen. Eind december was circa € 3.6 miljoen aan obligaties geplaatst. Om nog aarzelende investeerders over de streep te trekken, hebben de rederij en haar vennootrelaties begin januari besloten om aan iedere tweede en daaropvolgende obligatie per uitgevende instelling een extra slotuitkering van € 2.500,- te verbinden. Deze winstverbetering heeft de emissie in een stroomversnelling gebracht. De succesvolle plaatsing is des te opmerkelijker, omdat het investeringsklimaat in de scheepvaartsector slecht is en JR Ship Investments de emissie met minimale campagnekosten tot een maximaal resultaat heeft weten te brengen.

Meer…  JR Ship Investments