Foto, JR Shipping

JR Shipping ziet tarieven containerschepen sky high gaan

De tarieven op de markt voor containerschepen breken record na record. Volgens JR Shipping is dit hét momentum om te investeren in extra capaciteit en verduurzaming van de scheepvaart. De rederij noemt de situatie urgent. ‘De nieuwe capaciteit schaarste is dusdanig dat transportprijzen door het plafond gaan en goederenstromen zelfs kunnen haperen. Investeren in scheepvaart is cruciaal voor de wereldeconomie en mag vanwege de wereldwijde klimaatopgave niet los worden gezien van verduurzaming.’

Foto, JR Shipping
Foto, JR Shipping
Foto, JR Shipping

De Harlinger rederijgroep, gespecialiseerd in containerfeeder schepen, voegt de daad bij het woord. Onlangs greep JR Shipping de aankoop van een bestaand en vertrouwd schip aan om de modernisering en verduurzaming van het schip mee te financieren. Het investeringsproject was in korte tijd succesvol geplaatst, waaruit blijkt dat investeerders weer vertrouwen stellen in de combinatie van enerzijds de nieuwe marktdynamiek en anderzijds de verduurzamingstechniek die toegevoegde waarde oplevert.

Daarmee is sprake van een kentering. De scheepvaartindustrie komt van ver. Ruim twaalf jaar moesten rederijbedrijven als JR Shipping met lede ogen aanzien hoe vracht- en chartertarieven dieptepunt na dieptepunt beleefden. Sinds de kredietcrisis van 2008 verkeerden de diverse scheepvaartmarkten in zwaar weer. Er waren enkele oplevingen, maar die konden een opeenvolging van saneringen en faillissementen niet voorkomen. Ook JR Shipping moest met pijn in het hart accepteren dat geïnvesteerd vermogen verloren ging, ondanks diverse maatregelen om dat te voorkomen.

De vraag naar containerschepen is sneller gestegen dan het aanbod. Op de kernmarkt van JR Shipping, de markt voor containerschepen met een capaciteit tot 1.499 twintigvoetcontainers (TEU), nam het aanbod sinds 2009 zelfs sterk af. De torenhoge tarieven van dit moment zijn daar het gevolg van, hoe schrijnend dat ook is voor de vele investeerders voor wie het marktherstel te laat kwam.

Tariefcurve markt voor containerschepen schiet steil omhoog

Ontwikkeling chartertarieven 750 TEU containerschepen in € per dag

Het marktherstel, waar JR Shipping en haar investeerders zo lang naar uitkeken, trad in oktober 2020 in. China bleek zijn productieprocessen weer aardig op gang te hebben, de impact van het coronavirus op de wereldhandel en internationale goederenstromen bleek geringer dan verwacht. Vanaf dat moment ging het ongekend snel opwaarts met de tarieven, zoals de onderstaande tabel laat zien. De curve voor containerfeeder schepen van 750 TEU, de capaciteitsklasse waarin JR Shipping zeven schepen exploiteert, schiet sinds oktober 2020 steil omhoog.

Chartertarieven zijn in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. In september 2020 moest JR Shipping voor containerfeeder schip m.s. Endurance bijvoorbeeld nog een chartertarief van € 5.050,- accepteren. In januari 2021 steeg het tarief voor dit schip al naar € 6.750,-, een record op dat moment. Dit record werd alweer snel verbroken met een nieuw chartertarief van € 13.500,- in september 2021. Voor zusterschepen Enforcer, Ensemble en Endeavor werden in september dezelfde hoge tarieven gerealiseerd. Bovendien worden charterovereenkomsten voor steeds langere tijd afgesloten. De markt voor containerschepen schudt de crisissfeer definitief van zich af.

Succesvol investeringsproject voor aankoop en verduurzaming containerschip

Rederijgroep JR Shipping maakt zich op voor een nieuwe fase in haar ruim 25-jarige geschiedenis. In mei van dit jaar werd die fase ingeluid met de uitgifte van m.s. Endeavor II Obligaties, bedoeld om het betreffende containerfeeder schip van 750 TEU terug te kopen van de Engelse investeerder die eerder een belangrijk deel van de JR Shipping-vloot overnam. De obligaties vonden in drie weken hun weg naar geïnteresseerde investeerders. Endeavor II Participaties, kort daarna uitgebracht, konden eveneens in drie weken worden geplaatst.

Met deze succesvolle emissies realiseerde JR Ship Investments, een dochtervennootschap van de rederijgroep, een investeringskapitaal van € 5.550.000,- bestemd voor de aankoop en verduurzaming van m.s. Endeavor. Het schip wordt uitgerust met een geavanceerde uitlaatgassen-filterinstallatie – een ‘scrubber’, in scheepvaartjargon – waarmee het schip schoner gaat varen. Volgens JR Shipping gaan deze en vergelijkbare verduurzamingstechnieken de toekomst van de scheepvaartindustrie bepalen. Investeerders in containerschip m.s. Endeavor lieten zich overtuigen door enerzijds de nieuwe dynamiek van de markt voor containerschepen en anderzijds de toegevoegde waarde van duurzame scheepsexploitatie. Met het onlangs gerealiseerde chartertarief van € 13.500,- per dag worden de verwachtingen van de nieuwe investeerders in m.s. Endeavor ruimschoots overtroffen.

Hieruit blijkt dat niet alleen de markt voor containerschepen sinds lange tijd weer winstgevend is, maar dat ook investeren in die markt weer uiterst lucratief is. Ondanks eerder geleden verliezen, tonen zowel particuliere als zakelijke beleggers weer interesse in scheepsinvesteringsprojecten. Dit blijkt uit de m.s. Endeavor II-emissies, waarop in korte tijd zowel bestaande vennootrelaties van JR Shipping als nieuwe investeerders intekenden. De Harlinger rederijgroep voorziet dan ook meer kansrijke scheepsinvesteringsprojecten, gericht op zowel bestaande schepen als nieuwbouwschepen. In beide gevallen focust JR Shipping op verduurzaming van de scheepvaart, een internationale industrie met meer dan 1,7 miljoen zeevarenden, die cruciaal is voor onze economische groei en definitief een nieuwe fase is ingegaan.