Kabinet stemt in met Nationaal Bestuursakkoord Water

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat ingestemd met ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland op orde te brengen en daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om problemen als hoogwater, watervervuiling, droogte en in ecologisch opzicht te arm water. Om deze problemen te bestrijden, zijn maatregelen nodig als het aanleggen van retentiegebieden, het vergroten van de afvoercapaciteit en het vasthouden van water.

Bron: Min V&W, 14-03-2003;