Kleine binnenvaart verdwijnt snel

De binnenvaartbranche is blij met mensen als Jan en Diana Bogaers, omdat zij bijdragen de kleine binnenvaart in stand te houden.

Die wordt ernstig bedreigd. Kleine schepen worden niet meer gebouwd en het aantal bestaande kleine schepen neemt af door bedrijfsbeëindiging of sloop. Jongeren kiezen vrijwel allemaal voor groot, comfortabel en lucratief.

Brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer vreest dat de voortdurende schaalvergroting binnen tien jaar leidt tot ‘een structureel tekort’ aan schepen beneden de 1500 ton. Als de huidige trend in hetzelfde tempo doorzet, zijn er over dertig jaar helemaal geen kleine schepen meer. En dat zou een slechte zaak zijn, vindt Schuttevaer, want dat leidt tot eenzijdigheid en dat maakt kwetsbaar.

Bron: BN/De Stem, 12-10-2008;