Kustonderhoud Scheveningen gereed

Op 28 februari bracht Rijkswaterstaat de laatste vracht zand aan op het strand van Scheveningen tussen het Noordelijk Havenhoofd tot net iets voorbij de Pier. Hiermee is er de komende jaren weer genoeg zand om Scheveningen goed te beschermen tegen de zee. Deze zandsuppletie bood ook de mogelijkheid om iets extra’s voor de surfers te doen. Ter hoogte van het Seinpostduin is daarom een zandbank gecreëerd, die de komende paar maanden zorgt voor on-Hollandse golven.

Om te voorkomen dat de kustlijn langzaam landwaarts opschuift, brachten baggerschepen in zes weken tijd 142 keer een grote vracht zand op het strand aan. In totaal is 700.000 m3 zand gestort. Een deel van dit zand, zo’n 70.000 m3 is gebruikt voor het aanleggen van een zandbank voor surfers.

Strand klaar voor gebruik
Het strand ligt er nu weer mooi bij. Paviljoenhouders zijn al begonnen met de opbouw. Bezoekers van Scheveningen kunnen deze zomer genieten van een extra breed en veilig strand. Badgasten en watersporters moeten er in het begin wel rekening mee houden dat de stroming kan zijn veranderd. Na verloop van tijd stabiliseert de situatie zich weer.

Puntvormige zandbank voor surfers
Tijdens de verbreding van het strand in 2010 is er voor het eerst een zandbank voor surfers aangelegd. Op basis van onderzoek naar effecten hiervan en de ervaring van een aantal surfers op Scheveningen, is ervoor gekozen om een zandbank in de vorm van een punt aan te leggen. Het effect van deze zandbank is tijdelijk. Door de golven en getij wordt het zand op natuurlijke wijze van de zandbank langs het strand verspreid. Binnen drie maanden, dus vóór de start van het badseizoen, blijft er hier een nagenoeg rechte kustlijn over.

Kust op zijn plaats houden
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Meer… Rijkswaterstaat