Laatste werkzaamheden aan Stolperbasculebrug in Schagen

De provincie Noord-Holland voert van maandag 18 tot en met vrijdag 29 mei 2015 afrondende werkzaamheden uit aan de Stolperbasculebrug (N248) in de gemeente Schagen. Het verkeer kan hinder ondervinden. Na deze werkzaamheden is het groot onderhoud aan de brug klaar. 

Wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad is één rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeersregelaars leiden auto’s en (brom)fietsers langs het werk.

Scheepvaart
Op 18 en 19 mei wordt de Stolperbasculebrug niet bediend tussen 20.00 en 22.00 uur. Op de overige werkdagen dient de scheepvaart ter plaatse voorzichtig te passeren.

Meer informatie
Voor informatie over de werkzaamheden zie www.infoN248.nl. Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunnen omwonenden en weggebruikers terecht bij het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200 600 of per mail: [email protected]