Lancering “International Levee Handbook”

Een internationaal handboek voor beheer waterkeringen
De overstromingen in New Orleans en langs de Franse kust waren aanleiding voor zes landen om hun ervaringen met het beheer van waterkeringen te delen. Vandaag wordt tijdens een internationaal symposium in Frankrijk het resultaat, het “International Levee Handbook” gelanceerd. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en advies- en ingenieursbureau Grontmij leverden Nederlandse kennis en inzichten voor dit internationale handboek. Het handboek kan een bijdrage leveren aan het toekomstig beheer van waterkeringen in Nederland.

Het “International Levee Handbook” (ILH) geeft een overzicht van hoe in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en in de Verenigde Staten het waterkeringbeheer is geregeld. Het handboek gaat in op de veiligheidsfilosofie, beheer, onderhoud, veldonderzoekstechnieken, berekeningsmethoden en het ontwerpen en uitvoeren van dijkverbeteringen.

Naast een actieve bijdrage van STOWA aan de hoofdstukken over beheer, onderhoud en inspectie van waterkeringen was Henk van Hemert, programmaleider waterkeringen STOWA, lid van het technische redactieteam: “Naast de overeenkomsten, weten we nu ook de verschillen in de aanpak tussen de deelnemende landen. De bundeling van ‘good practices’ in het handboek biedt een schat aan informatie aan alle partijen die zich met waterkeringbeheer in Nederland bezig houden.“

Grontmij heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan verschillende hoofdstukken en leidde de samenstelling van hoofdstuk 10 over de aanleg en verbetering van dijken. Christien Veenstra-Huisman, adviseur Kust & Rivieren bij Grontmij: “Ik vond het bijzonder leuk om aan dit handboek mee te werken. Door ervaringen en kennis te delen kwamen we erachter dat enkele kennisleemten internationaal zijn, zoals de invloed van bomen of graverij. Dit internationale inzicht biedt dan ook perspectieven voor innovatieve maatregelen in de Nederlandse praktijk.”

De totstandkoming van het ILH is gecoördineerd door CIRIA. Naast STOWA en Grontmij hebben ook andere Nederlandse organisaties inhoudelijk bijgedragen aan het handboek.

Meer… Grontmij, CIRIA