Landelijk Veren Platform: Overtocht met veerpont is veilig. Aanbevelingen Onderzoeksraad over waarborging veiligheid betreft kleinste veerponten.

  • binnenland

Op het Rijn-Schiekanaal te Rijswijk heeft dinsdag 31 januari 2012 een aanvaring plaatsgevonden tussen het veerpontje Keereweer en een motorvrachtschip. De Onderzoeksraad heeft dit ongeval onderzocht. De onderzoeksresultaten kunt u hier lezen. De Onderzoeksraad merkt op dat het veiligheidsniveau van fiets- en voetveren beter gewaarborgd moet worden.

Een overtocht met de veerpont is veilig!
Eerder onderzoek van de Inspectie Verkeer & Waterstaat (nu Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft aangetoond dat veerponten veilig zijn.

Wat de Onderzoeksraad bedoelt te zeggen is dat er weinig regels zijn voor veerponten die niet meer dan 12 passagiers overzetten. Voor deze vaartuigen zijn wettelijk weinig verplichtingen. Veerponten die meer dan 12 personen vervoeren, moeten voldoen aan alle eisen van de Binnenvaartwet.

Leidraad minimale nautische en technische eisen
Het Landelijk Veren Platform (LVP) is van mening dat een professionele sector veiligheid garandeert door minimale eisen te stellen aan het vaartuig en haar bemanning. Het LVP heeft al in 2010 het initiatief genomen om samen met relevante overheden in overleg te gaan om te komen tot minimale regels voor veerponten die minder dan 12 personen vervoeren.

Er is gewerkt aan een landelijk kader voor veerponten tot en met 12 personen. Het doel is om vaarwegbeheerders, gemeenten en de branche handvatten te geven ten aanzien van minimale veiligheids- en bemanningseisen. Inmiddels ligt er een conceptleidraad voor veren die minder dan 12 personen vervoeren. Door de relevante overheden wordt onderzocht of men het mogelijk en wenselijk vindt dat de centrale overheid dit ondersteunt of aanbeveelt.

We zijn verheugd dat de Onderzoeksraad van mening is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het LVP moet ondersteunen bij de verdere uitrol van de ontwikkelde leidraad.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten