Lech Walesa heeft nog werk

door John Maes

EINDHOVEN – Sinds 1 mei is Polen een van de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie. De werkloosheid is met twintig procent erg hoog, van de jongeren zit zelfs veertig procent met de armen over elkaar. Het arbeidspotentieel voor de EU is immens. Het land telt bijna 40 miljoen inwoners, meer dan het dubbele van de andere negen nieuwkomers samen. De meeste van de vijftien ‘oude’ lidstaten houden evenwel hun grenzen nog even dicht voor migranten. Ze zouden de arbeidsmarkt kunnen overspoelen en de autochtonen daaruit kunnen prijzen. Vrij verkeer van personen naar Nederland is vóór 1 mei 2006 nog niet mogelijk. Hier is onder meer dringend behoefte aan uitbeners, radiodiagnostisch laboranten en binnenschippers. Díé mogen komen. Onlangs besloot het kabinet ook dat werknemers uit Midden- en Oost-Europa deze zomer versneld in de land- en tuinbouw aan de slag kunnen. Aspergestekers en aardbeienplukkers zijn dus ook welkom – de rest niet.

Bron: SP!TS, 25-05-2004;