Leegrijden: vervoerders moeten meer met klanten praten

Vervoerders van zeecontainers over de weg zouden veel meer met hun opdrachtgevers moeten overleggen over mogelijkheden om het leegrijden terug te dringen. Ze moeten ‘de schroom van zich afwerpen en contact zoeken met de opdrachtgevers.’ Zo luidt het in het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het congres ‘Samenwerken voorkomt leegrijden’, dat onlangs werd georganiseerd door de Alliantie Zeecontainervervoerders. Deze TLN-deelmarkt liet alle deelnemers nog eens uitvoerig interviewen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 14-05-2010;