LNG-bunkerschip van Shell gedoopt en in gebruik genomen

Het nieuwe hypermoderne LNG-bunkerschip van Shell, ‘Cardissa’ is op 26 augustus officieel in gebruik genomen en gedoopt in Rotterdam. De Cardissa gaat vanuit de Gas Access to Europe (Gate) terminal in Rotterdam schepen bevoorraden met LNG. De Cardissa kan 6.500 m3 LNG vervoeren.  

“Het is baanbrekend en de start van een hele nieuwe wereld op brandstofgebied voor schepen”, zegt Cees Boon van het havenbedrijf Rotterdam tegen NOS.

De ingebruikname van de Cardissa is een impuls voor de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart. Er varen op dit moment zo’n 250 zeeschepen met LNG als brandstof of zijn in aanbouw. Jaarlijks neemt het aantal schepen dat op LNG vaart met 25% toe. Steeds meer scheepseigenaren en -operators kiezen voor het schoner brandende LNG in plaats van traditionele brandstoffen. Dit in reactie op regelgeving voor de uitstoot van zwavel en stikstofoxiden, inclusief de recente beslissing van de International Maritime Organization (IMO) om het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen te beperken tot 0.5%.

De zeescheepvaart heeft nog een paar jaar om maatregelen te nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen fors terug te dringen.


View on Twitter.

 


View on Twitter.