Maritieme website voor walstroom gelanceerd

De maritieme wereld is momenteel bezig de technologie van de zogehete ‘Onshore Power Supply’ (OPS) oftewel walstroom te ontdekken. De meest relevante informatie hierover is nu ook beschikbaar via één website. Walstroom is een duurzaam alternatief om gebruik van dieselmotoren, bij het liggen aan de kade, te verminderen.

Het onderwerp duurzaamheid staat hoog op de agenda. Hierdoor blijkt er een toenemende belangstelling voor OPS technologie. ,,De website is bedoeld om de beste en meeste informatie op dit gebied via één centraal punt beschikbaar te maken, voor iedereen en op elk moment,’’ zegt Susann Dutt, Coördinator van het OPS project en onderdeel van het World Ports Climate Initiative en milieucontroller voor de haven van Gothenburg.

Hulpmotoren
Onshore Power Supply betekent dat vaartuigen die aan een kade liggen de stroom die ze normaal via hun diesel hulpmotoren betrekken, vervangen door walstroom. Dit betekent minder uitstoot en minder lawaai.

Haven
De website biedt praktische en handige informatie over walstroom voor zeevaartuigen. Dit is bedoeld om de luchtkwaliteit in en rondom de haven te verbeteren, en de uitstoot van koolstofdioxide en lawaaioverlast te verminderen. De website is in het bijzonder gericht op havenbedrijven, terminal operators en scheepvaartbedrijven die overwegen deze technologie te introduceren of uitgebreider gebruik ervan te maken.

Projecten
De haven van Gothenburg beheerde het project waar de havens van Amsterdam, Antwerpen en Hamburg en het Europees kantoor van de IAPH (Internationale Vereniging van Havensteden & Havens) aan deelgenomen hebben. De projecten zijn gericht op het stimuleren van havens, terminal operators en scheepvaartmaatschappijen wereldwijd om de OPS technologie te implementeren.

Belangstelling
Volgens de World Port Climate Initiative (WPCI) blijkt er serieuze belangstelling te bestaan naar de capaciteiten van OPS. Meer dan de helft van de ondervraagden zijn momenteel bezig met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies die de duurzaamheid van deze technologie voor het gebruik in hun havens onderzoekt. De vragenlijst is beschikbaar op de website.

De OPS website is beschikbaar via de volgende link: https://www.ops.wpci.nl/
Informatie over World Ports Climate Initiative, https://www.wpci.nl/

Bron: Haven Amsterdam, 10-05-2010;